Av. Fatma AYHAN

Av. Fatma AYHAN

Av. Fatma Ayhan, Çorum Eti Lisesi’nde lise öğrenimini tamamlamış ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ikincilik derecesiyle mezun olmuştur. 2010-2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku programında yüksek lisansını tamamlamış olup, halen İstanbul Üniversitesinde doktora öğrencisidir. Av. Ayhan, yasal stajyer olarak çalışmaya başladığı Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu’nda; avukat olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışma alanları; İdare Hukuku, Vergi Hukuku, İmar Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku ve Tüketici Hukukudur. Av. Ayhan’ın “İdarenin Taraf Olduğu Kira Sözleşmelerinin Hukuki Rejimi” isimli yüksek lisans tezi kitap olarak da yayımlanmıştır. Ayrıca, “İmar Planlarında Umumi Hizmete Ayrılan Taşınmazların Uzun Süre Kamulaştırılmaması Sorunu”, “Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 6. Maddesi ve Türk Hukukunda Dolayısıyla Kamulaştırma Uygulaması Üzerine Bir Deneme”, “Kentsel Dönüşüm Kavramı ve Tarihi Gelişimi” başlıklı yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

İletişim İçin : fayhan@leventbicakci.com